Przebieg postępowania w sprawie zezwolenia na nabycie nieruchomości

I. Przygotowanie i wysłanie wniosku. W tych przypadkach, w których na nabycie przez cudzoziemca mieszkania, działki czy domu wymagane jest zezwolenie, należy wystąpić z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). Nie ma gotowego formularza ani wzoru. Wymagane informacje oraz niezbędne dokumenty, które należy dołączyć, określone zostały w przepisach ustawy z dnia 24 marca […]