Jak wygląda współpraca?

Najpierw kontaktujesz się z nami telefonicznie lub mailowo a my sprawdzamy czy w Twoim przypadku potrzebne jest uzyskanie zgody na nabycie nieruchomości. Jeżeli nie jest potrzebne, na tym nasza rola się kończy. A Ty nie ponosisz żadnych kosztów.

Jeżeli w Twoim przypadku konieczne jest uzyskanie zgody przechodzimy do kolejnego etapu. Ustalamy jakie już masz dokumenty a jakich jeszcze potrzebujesz, np. z innego urzędu lub od sprzedawcy nieruchomości. Ustalamy czy nabywana działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego czy też została wydana decyzja o warunkach zabudowy. W międzyczasie, przygotowujemy dla Ciebie wniosek o zezwolenie na nabycie nieruchomości. Informujemy jakie opłaty i na jaki rachunek należy je uiścić. Na koniec kompletny wniosek przesyłamy mailem, tak że możesz go wydrukować i złożyć we własnym imieniu samodzielnie lub zrobimy to za Ciebie na podstawie podpisanego pełnomocnictwa. W tym drugim przypadku nie musisz martwić się o poświadczanie dokumentów za zgodność z oryginałem, gdyż zrobimy to za Ciebie. Po uzyskaniu zgody wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowujemy dla Ciebie jeszcze jeden dokument, który trzeba złożyć w urzędzie, to jest wniosek o stwierdzenie ostateczności decyzji.

Jaki jest koszt?

Koszt jest ustalany indywidualnie, po kontakcie z nami. Wówczas, jesteśmy w stanie ustalić czy Twój przypadek jest skomplikowany i wymaga więcej zaangażowania lub czy w Twoim przypadku konieczne będzie najpierw uzyskanie promesy (przyrzeczenia wydania zezwolenia) czy od razu będzie można wnosić o wydanie zgody. 

Masz więcej pytań?

Skontaktuj się z nami, napisz na kontakt@tvoydom.pl lub zadzwoń 502-318-929