Zasady deklaracji gotówki na granicy

Obywatele państw nienależących do Unii Europejskiej np. Białorusi czy Ukrainy, przewożący gotówkę której łączna wartość  jest równa lub przekracza 10 000 euro, mają obowiązek zgłosić te środki przy przekraczaniu granicy . Wielu obcokrajowców kupujących mieszkanie, dom czy grunt w Polsce, którzy potrzebują zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości, jako oszczędności wskazuje pieniądze […]